Uitspraak Hoge Raad n.a.v. de cassatieschriftuur van Niels van Schaik in ‘Tamil Tijgers-zaak’

Uitspraak Hoge Raad Conclusie Advocaat-generaal Hofstee De Nederlandse strafwet kan worden toegepast op leden van een gewapende oppositiegroep die zich buiten Nederland in het kader van een intern gewapend conflict […]