Niels van Schaik

Niels van Schaik


Mr. Niels van Schaik is in 2007 beëdigd als advocaat. Van meet af aan heeft hij zich toegelegd op het strafrecht, waarbij cassaties in strafzaken al snel een belangrijk onderdeel zijn gaan vormen van zijn dagelijkse praktijk.

Die voorliefde voor cassatiezaken houdt nauw verband met de sterk juridisch-wetenschappelijk georiënteerde achtergrond van mr. Van Schaik: voordat hij advocaat werd, was hij verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Voorts heeft hij verschillende juridische publicaties geschreven, onder meer een rechtsvergelijkend boek over de strafrechtelijke herzieningsbeslissingen in Nederland en Engeland.

Naast advocaat, is mr. Van Schaik ook docent in het kader van de permanente opleiding voor advocaten en geeft hij gastcolleges aan rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht, dat wordt uitgegeven door SDU.

Zijn wetenschappelijke achtergrond onderscheidt mr. Van Schaik dan ook van veel andere strafrechtadvocaten. Hij beschikt mede hierdoor over een grote kennis van wetgeving en jurisprudentie en heeft een sterk analytisch vermogen; allemaal kwaliteiten die onontbeerlijk zijn voor een cassatiespecialist.

Vanzelfsprekend is mr. Van Schaik lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Selectie van gepubliceerde zaken waarin Niels van Schaik als cassatieadvocaat heeft opgetreden:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...