Cassatie in strafzaken

De website ‘Cassatie in strafzaken’ is een onderdeel van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten. Hiermee informeren wij u over de bijzonderheden van de strafrechtelijke cassatieprocedure.

Bent u het niet eens met uw veroordeling door het Gerechtshof (of in sommige gevallen de beslissing van de rechtbank)? Dan kunt u tegen die beslissingen in cassatie gaan. De cassatieprocedure wordt gevoerd bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland: de Hoge Raad. Op deze website vindt u meer informatie over het bijzondere karakter van de cassatieprocedure en de eisen die daaraan worden gesteld. Eén van die eisen betreft dat u zich in deze procedure verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

Het procederen in cassatie is niet voor alle advocaten weggelegd. Dit vereist namelijk diepgaande kennis van wet en rechtspraak, alsmede juridisch-technische vaardigheden. Er zijn dan ook maar weinig advocaten die gespecialiseerd zijn in cassatieprocedures. Met advocaat mr. N. van Schaik heeft ons kantoor wel zo’n cassatiespecialist in huis. Zijn naam duikt al sinds 2009 veelvuldig op in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Tal van cassatiezaken waarin hij als advocaat betrokken is geweest, hebben geleid tot belangwekkende arresten van de Hoge Raad (vaak voorzien van commentaar door gezaghebbende wetenschappers), over onderwerpen als medeplegen, witwassen en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. U vindt op deze website meer achtergrondinformatie over mr. Van Schaik en de door hem behandelde cassatiezaken.

Neem direct contact op: 06 – 46 81 89 28

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...