Kosten

Kosten


Onze bijstand in cassatie vindt plaats op basis van heldere prijsafspraken: een vooraf overeengekomen uurtarief of een ‘fixed fee’. De hoogte van de ‘fixed fee’ is onder meer afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de omvang van het dossier en de spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden.

In voorkomende gevallen nemen wij ook zaken aan op basis van ‘gefinancierde rechtsbijstand’. De overheid betaalt voor u dan een deel van de kosten voor rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van een aantal omstandigheden, waaronder de aard van de zaak en de hoogte van uw inkomen en vermogen. Indien u gedetineerd bent tijdens de cassatiefase, spelen uw inkomen en vermogen echter geen rol en komt u vrijwel altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet. Komt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking, dan blijven uw kosten beperkt tot het betalen van een eigen bijdrage. Die kan variëren van € 143 tot € 823. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kunt u bellen met één van onze advocaten voor meer informatie.

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...