Cassatieschriftuur

Cassatieschriftuur


De cassatieschriftuur is het schriftelijke stuk dat ingediend moet worden bij de Hoge Raad bij het in cassatie gaan. In de schriftuur formuleert de klachten tegen de uitspraak van de lagere rechter, ook wel de cassatiemiddelen genoemd. Wanneer de cassatieschriftuur niet over de juiste componenten beschikt, of niet binnen de vooraf bepaalde termijn in wordt gediend, wordt het verzoek tot cassatie niet in behandeling genomen door de rechter. Het is daarmee een essentieel onderdeel van de cassatieprocedure.

Richtlijnen voor de cassatieschriftuur

Er gelden een aantal richtlijnen voor de cassatieschriftuur. Alleen wanneer aan alle vooraf bepaalde regels wordt voldaan, wordt de schriftuur geaccepteerd en kan de procedure worden ingezet. Allereerst bent u verplicht te procederen met-, en mag de cassatieschriftuur alleen ingediend worden door een in Nederland ingeschreven advocaat, welke bij voorkeur gespecialiseerd is in cassatiezaken.

In de schrifturen mogen geen klachten over de uitspraak worden vermeld – alleen middelen tegen de toepassing van de wet, of tegen de onderbouwing van een uitspraak worden geaccepteerd. Over het algemeen moet de schriftuur binnen 60 dagen na het ontvangen van het strafdossier worden ingediend. Hier gelden uitzonderingen op, waar uw cassatie advocaat u meer over kan vertellen.

Ook aan de inhoud van de cassatieschriftuur worden eisen gesteld door de Hoge Raad. Naar eigen zeggen moet er ‘een stellige en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen’ worden geformuleerd. Regelmatig worden er verzoeken tot cassatie afgewezen, omdat deze ‘niet aan de eisen heeft voldaan’.

cassatie advocaat
ondersteuning van een cassatie advocaat

Stappen na het indienen van de cassatieschriftuur

Nadat de cassatieschriftuur in is gediend, en de hierop aansluitende cassatieprocedure is doorlopen kan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad wordt hierbij van een onafhankelijk advies voorzien door de procureur-generaal, ook wel de conclusie genoemd. Dit advies wordt regelmatig gevolgd, maar er wordt bijna net zo vaak alsnog vanaf geweken.

Als de rechter de cassatieschriftuur heeft beoordeeld, kan het beroep in cassatie als niet-ontvankelijk worden verklaard, het beroep verworpen worden of worden de cassatiemiddelen gegrond geacht. Bij het niet-ontvankelijk verklaren is de procedure op onjuiste wijze doorlopen en wordt het verzoek niet geaccepteerd. Als het beroep verworpen wordt, blijft de uitspraak van de lagere rechter staan en zal de procedure worden beëindigd. Er zijn geen vervolgstappen meer mogelijk. Als de middelen in de cassatieschriftuur gegrond worden geacht, zal de procedure door de Hoge Raad zelf worden overgedaan of wordt deze teruggestuurd naar de lagere rechter, inclusief inachtneming van de beslissing van de Hoge Raad

Een gedegen cassatieschriftuur door een cassatie advocaat

Het in cassatie gaan is de laatste rechterlijke stap die u kunt ondernemen. Daarbij bent u verplicht een in Nederland ingeschreven advocaat in de arm te nemen op het moment dat u deze laatste vorm van beroep aan wilt tekenen. U kunt dit dan ook het beste doen met een gespecialiseerd cassatie advocaat. Mr. van Schaik is aangesloten bij de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en onderdeel van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten. Mr. van Schaik staat cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures en heeft zich gespecialiseerd in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Dit maakt hem de specialist bij uitstek om uw cassatieschriftuur door op te laten stellen.

Wilt u een juiste ondersteuning in de cassatieprocedure en wilt u dat er gegronde middelen worden opgesteld, schakel mr. Van Schaik dan in om uw cassatieschriftuur op te stellen of neem contact op voor een vrijblijvend advies.

contact met een cassatie advocaat

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...