Cassatieprocedure

Cassatieprocedure


 

In de cassatieprocedure krijgt u de kans om te klagen over de veroordeling van het gerechtshof of, in sommige gevallen, de beslissing van de rechtbank. In deze procedure wordt vooral gekeken naar de vraag of de rechtbank of het gerechtshof de wet juist heeft toegepast. Het is hierin niet mogelijk een herbeoordeling van de feiten plaats te laten vinden. Mocht de Hoge Raad tijdens de cassatieprocedure tot de conclusie komen dat het recht op onjuiste manier is toegepast, zal de uitspraak worden gecasseerd (letterlijk: ‘verbrijzeld’, afgeleid van het Latijnse woord cassare).

De cassatieprocedure in de praktijk

In de cassatieprocedure stelt u allereerst cassatie in tegen de uitspraak van een gerechtshof. Dit wordt door u of uw cassatie advocaat gedaan door een verklaring af te leggen op de griffie van het gerechtshof dat de uitspraak heeft gedaan. Het is theoretisch mogelijk deze zelf in te stellen, maar het wordt ten alle tijden aangeraden dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen.

In de regel heeft u 14 dagen na een uitspraak om de cassatieprocedure te starten. Hier gelden enkele uitzondering, zoals op het moment dat u niet op de hoogte bent gesteld van de zitting en/of uitspraak.

Cassatieschriftuur en cassatiemiddelen

Nadat u het beroep in cassatie in hebt gesteld, wordt het opgemaakte dossier verzonden naar de hoge raad. Op het moment dat de rechter het dossier heeft ontvangen van de lagere rechter, zal de verdachte een brief ontvangen. Hierin staat het verzoek tot het in de arm nemen van een (cassatie) advocaat vermeld, alsmede het verzoek tot het indienen van de cassatieschriftuur. Dit wordt ook wel de aanzegging genoemd.

In de cassatieprocedure heeft uw cassatie advocaat in de regel 60 dagen om de verplichte cassatieschriftuur in te dienen. Hierin worden de klachten tegen de uitspraak van de lagere rechter geformuleerd, ook wel de cassatiemiddelen genoemd. Deze middelen in cassatie moeten opgesteld worden door een in Nederland ingeschreven advocaat. Al met al is de opgestelde cassatieschriftuur, met de cassatiemiddelen hierin geformuleerd, een essentieel onderdeel van de gehele cassatieprocedure. Wilt u dat het proces zorgvuldig doorlopen wordt, en dat de Hoge Raad een eerder gedane uitspraak mogelijk verwerpt, doet u er goed aan een gespecialiseerd cassatie advocaat in de arm te nemen.

cassatie advocaat
ondersteuning van een cassatie advocaat

Wijzen van arrest na procedure

Na de cassatieprocedure volgt het wijzen van het arrest. De procureur-generaal heeft een advies uitgebracht, waaraan de Hoge Raad niet aan gebonden is en ook regelmatig vanaf wijkt.

Bij het wijzen van arrest heeft de rechter drie opties; het beroep kan als niet-ontvankelijk verklaard worden, het kan verworpen worden of juist als gegrond worden verklaard. Wanneer de cassatieprocedure op onjuiste manier is gevoerd, wordt het beroep als niet-ontvankelijk verklaard. Als het beroep wordt verworpen, blijft de uitspraak van de lagere rechter staan, waarmee de zaak direct wordt beƫindigd. De laatste mogelijkheid is dat u in het gelijk wordt gesteld en dat de cassatiemiddelen als gegrond worden geacht. De Hoge Raad kan in dit geval de zaak zelf afdoen, maar ook terugsturen naar de lagere rechter. De procedure zal in dit laatste geval (gedeeltelijk) worden overgedaan door de lagere rechter, waarbij de bevindingen van de Hoge Raad in acht genomen dienen te worden.

Een cassatie advocaat in de cassatieprocedure

Wanneer u wilt dat de cassatieprocedure tot een goed einde wordt gebracht, heeft u de expertise van een gespecialiseerd cassatie advocaat nodig, zodat de juiste cassatieschriftuur wordt opgesteld, inclusief cassatiemiddelen. Niels van Schaik van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten is de cassatiespecialist die u hierin bijstaat. Mr. van Schaik staat cliƫnten bij in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge raad en is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Op deze manier weet u dat de cassatieprocedure op juiste wijze wordt doorlopen en dat uw laatste juridische redmiddel niet voor niets is geweest.

contact met een cassatie advocaat

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...