Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen


Cassatiemiddelen zijn de argumenten die worden opgesteld tegen de uitspraak van een lagere rechter, welke worden verwerkt in de cassatieschriftuur. Uw advocaat formuleert daarin dus de klachten die u heeft tegen de eerder gedane uitspraak. In het cassatiemiddel wordt ingegaan op de redenen waarom de toepassing van het recht (of de jurisprudentie hierover) onjuist is uitgevoerd. Het beroep in cassatie vindt plaats bij de Hoge Raad en dient aangetekend te worden bij de griffie van het gerechtshof, maximaal 14 dagen na de eerder gedane uitspraak. Het is verplicht de cassatiemiddelen, in de cassatieschriftuur, op te laten stellen door een cassatiespecialist of cassatie advocaat.

De procedure voor het opstellen van de cassatiemiddelen

Voordat de cassatiemiddelen worden opgesteld, is het zaak het beroep in cassatie in te stellen. U of uw advocaat legt een verklaring af op de griffie van het gerechtshof dat de uitspraak heeft gedaan. Alhoewel het mogelijk is het beroep in cassatie zelf in te stellen, wordt het u aangeraden dit te laten doen door een cassatie advocaat. In meerdere gevallen is een verzoek namelijk afgewezen, omdat er niet aan de vooraf vastgestelde reglementen en tijdslimieten is voldaan. Wanneer het beroep in cassatie in is gesteld, kan uw advocaat de cassatiemiddelen op gaan stellen.

Waar moeten de cassatiemiddelen uit bestaan?

De cassatiemiddelen kunnen wisselende inhoud bevatten. Er kan op allerlei onderdelen van de uitspraak in worden gegaan en betoogd worden waarom het recht op onjuiste manier is toegepast. De middelen kunnen kort zijn en slechts enkele onderdelen van een uitspraak bevatten, maar er kan ook worden ingegaan op een onvoldoende onderbouwde uitspraak van de rechter.

In de cassatiemiddelen moet duidelijk uiteen worden gezet op basis van welke beslissing de juistheid van de uitspraak in twijfel wordt getrokken en het recht wordt geschonden.

cassatie advocaat
ondersteuning van een cassatie advocaat

Uitspraak Hoge Raad

In het laatste onderdeel van de cassatieprocedure doet de rechter een uitspraak op basis van de aangevoerde cassatiemiddelen en cassatieschriftuur, na een advies te hebben ontvangen van de procureur-generaal.

Ten aanzien van de uitspraak van de Hoge Raad bestaan er drie opties. Allereerst kunnen de cassatiemiddelen niet-ontvankelijk worden verklaard. In dit geval is de cassatieprocedure op onjuiste manier gevoerd en vervalt uw recht op cassatie, dan wel rechtvaardigen uw klachten geen behandeling in cassatie. Optie twee is het verwerpen van het beroep. In dit geval blijft de uitspraak van de lagere rechter staan en wordt de procedure beëindigd. De derde – tevens laatste – optie is het scenario waarin u in het gelijk wordt gesteld. De aangehaalde cassatiemiddelen en opgestelde cassatieschriftuur worden gegrond geacht en de procedure wordt (deels) overgedaan. – door de Hoge Raad zelf of door de zaak terug te sturen naar de lagere rechter.

Een gespecialiseerd advocaat om de cassatiemiddelen op te stellen

Binnen het procederen tegen de Hoge Raad bent u verplicht een in Nederland ingeschreven advocaat in te schakelen. Niels van Schaik is uw aangewezen cassatie advocaat om de juiste cassatiemiddelen op te stellen. Mr. van Schaik is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en onderdeel van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten. Als cassatiespecialist staat hij cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures, alsmede het opstellen van de juiste middelen in de schriftuur.

Wilt u dat er gegronde cassatiemiddelen worden opgesteld en dat de procedure op een juiste manier wordt doorlopen, neemt u dan contact op om de mogelijkheden geheel vrijblijvend te bespreken.

contact met een cassatie advocaat

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...