Advocaat cassatie

Advocaat cassatie


Uw advocaat in cassatie ondersteunt u bij het in cassatie gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Deze procedure is de laatste juridische stap die u kunt ondernemen, welke plaatsvindt na het hoger beroep. Binnen het strafrecht helpt uw cassatie advocaat u deze laatste vorm van beroep in te stellen en aan te tekenen bij de Hoge Raad; het hoogst rechtsprekende orgaan van Nederland.

Uw advocaat in cassatie helpt u de middelen op te stellen tegen de eerder gedane uitspraak van de lagere rechter. Wanneer deze gegrond worden geacht, vernietigt de cassatie rechter de eerder gedane uitspraak. Het woord cassatie komt dan ook van het Latijnse woord cassare, wat verbrijzelen betekent. Anders dan bij een normale rechtszaak is het binnen de cassatieprocedure niet mogelijk een herbeoordeling van de feiten te laten plaatsvinden. Er wordt slechts gekeken of het recht op een juiste manier is toegepast. Het is daarbij mogelijk geheel zelf uw beroep in cassatie in te stellen, maar het wordt ten alle tijden aan te raden hier een specialist voor in de arm te nemen. Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, met in het bijzonder onze advocaat in cassatie N. van Schaik, staat u bij in het gehele proces. Lees verder over het inschakelen van ons kantoor en het procederen in een cassatiezaak.

Waarom ondersteuning van een advocaat in cassatie?

Een advocaat in cassatie helpt u de procedure op een juiste manier te doorlopen. Het betreft hier een aparte tak van sport binnen het strafrecht, waar ook aanvullende/afwijkende eisen aan worden gesteld. Mocht u zelf dan ook de stap willen zetten om uw beroep in cassatie in te stellen, laat u dan ten alle tijden ondersteunen door een cassatie advocaat.
In Nederland is het al een aantal keer voorgekomen dat een cassatieschriftuur niet in behandeling is genomen, omdat deze niet aan de vooraf bepaalde eisen voldeed. Uw recht op cassatie is uw laatste juridisch recht. Het is zonde om dit recht aan u voorbij te laten gaan, omdat u zich in uw proces niet door een cassatie advocaat heeft laten bijstaan. Kies er daarom altijd voor om een advocaat in cassatie in de arm te nemen in plaats van een ‘normale’ advocaat.

Ondersteuning van een advocaat in cassatie: de procedure

Wanneer u zich laat ondersteunen door een advocaat in cassatie, brengt dit binnen het strafrecht in Nederland een aparte regelgeving met zich mee. Ook in ons land tekent u beroep in cassatie aan bij het hoogst rechtsprekende orgaan, in ons geval de Hoge Raad. U gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof. Wanneer u een cassatie advocaat in de arm neemt, zal deze voor u procederen en u ondersteunen bij een aantal onderdelen.

Allereerst kan uw advocaat in cassatie u helpen bij het instellen van dit laatste hoger beroep. In Nederland moet dit namelijk binnen 14 dagen na de uitspraak van de rechtbank worden ingesteld. Mocht u dit niet binnen de vooraf bepaalde termijn hebben gedaan, bestaan er alsnog mogelijkheden. Zo kan er een uitzondering worden gemaakt op het moment dat u niet op de hoogte bent gesteld van de zitting of de uitspraak.

Binnen het strafrecht heeft uw advocaat in cassatie maximaal 60 dagen om de cassatieschriftuur in te dienen (uitzonderingen mogelijk). In deze schriftuur formuleert hij de middelen (argumenten) van cassatie. Uw specialist kan alleen argumenten tegen de uitvoering van procedureregels opstellen. Het is niet mogelijk een herbeoordeling van de feiten te laten plaatsvinden.

advocaat cassatie
ondersteuning van een advocaat in cassatie

Wijzen van arrest na indiening schriftuur van uw advocaat in cassatie

Nadat uw advocaat in cassatie de schriftuur heeft ingediend en de procureur-generaal een onafhankelijk advies heeft uitgebracht, zal de Hoge Raad arrest wijzen. Hier kunnen drie scenario’s plaatsvinden.

Allereerst kan het beroep gegrond worden verklaard. In dit geval wordt de zaak zelf afgedaan door de cassatie rechter, of wordt deze teruggestuurd naar de lagere rechter. Het is ook mogelijk dat de zaak als niet-ontvankelijk wordt verklaard. In dit geval is de cassatieprocedure onjuist gevoerd en wordt het verzoek afgewezen. Ten slotte kan het beroep na de procedure te hebben doorlopen worden verworpen. In dit geval is er geen reden om de zaak opnieuw te laten plaatsvinden en blijft de uitspraak van de lagere rechter staan.

De cassatieprocedure brengt een aparte regelgeving met zich mee, waar niet elke advocaat in thuis is. Laat u daarom altijd ondersteunen door een ervaren advocaat in cassatie, die gespecialiseerd is in het strafrecht. Uw cassatie advocaat hiervoor is Mr. N. van Schaik, onderdeel van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten.

Uw advocaat in cassatie via Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten

Schakel Niels van Schaik in als u op zoek bent naar een advocaat in cassatie. Al sinds 2007 is hij werkzaam als advocaat, waar hij zich sinds 2009 heeft toegelegd op cassatiezaken. Als lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) staat hij cliënten bij in het procederen tegen de uitspraak van de rechtbank. Op een juridisch verantwoorde manier worden uw middelen opgesteld en wordt er voor gezorgd dat u eindelijk uw gelijk krijgt.

Wilt u zich daarom bij laten staan door een ervaren advocaat in cassatie, met een buitengewone kennis van het strafrecht, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

direct een advocaat in cassatie inschakelen

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...