Cassatie advocaat

Cassatie advocaat


Een cassatie advocaat helpt u bij het in cassatie gaan: beroep aantekenen bij de Hoge Raad (het hoogst rechtssprekende orgaan van ons land). Deze advocaat heeft zich gespecialiseerd in cassatie en helpt u deze vorm van beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het gerechtshof. Tijdens dit proces kijkt de Hoge Raad of het recht op een juiste manier is toegepast. Anders dan bij een normale rechtszaak vindt er in dit proces geen herbeoordeling van de feiten plaats. Binnen het strafrecht is het mogelijk zelf het beroep in cassatie in te stellen, maar het wordt altijd aangeraden dit te laten doen door een cassatie advocaat.

In Nederland bent u verplicht u bij te laten staan door een cassatie advocaat tijdens het proces. Alle in Nederland ingeschreven advocaten mogen procederen bij de Hoge Raad. De cassatieprocedure in strafzaken brengt echter dusdanige regelgeving met zich mee, dat het verstandiger is een cassatiespecialist of een advocaat in cassatie in de arm te nemen. Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, met in het bijzonder onze cassatie advocaat N. van Schaik, staat u bij in het gehele proces. Wat ons kantoor de meest geschikte partij maakt om u te laten ondersteunen in uw strafzaak – en waarom Mr. N. van Schaik uw cassatie advocaat hiervoor is – leest u hieronder.

Redenen om een cassatie advocaat in te schakelen

Zoals hierboven al gezegd, is het u ten zeerste aan te raden een cassatie advocaat in te schakelen voor het procederen in uw cassatiezaak. Het betreft hier een apart proces binnen het strafrecht in Nederland, waar aparte eisen aan worden gesteld. Mocht u zelf in cassatie gaan, laat dit dan ook doen door een specialist in cassatie. Het is namelijk al meerdere keren voorgekomen dat de Hoge Raad een schriftuur niet in behandeling heeft genomen, omdat deze niet aan de vereisten voldeed. U maakt hier gebruik van uw laatste juridische mogelijkheid. Laat dit niet zomaar aan u voorbij gaan.

Een cassatie advocaat in Nederland

Hoewel u zich in bijna ieder land kunt laten ondersteunen door een cassatie advocaat, brengt dit in Nederland een andere regelgeving met zich mee dan in andere landen. Ook in Nederland loopt uw beroep in cassatie bij het hoogst rechtssprekende orgaan, wat hier de Hoge Raad is. U tekent deze vorm van beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank of het gerechtshof.
Wanneer u een cassatie advocaat inschakelt, ondersteunt deze u bij een aantal onderdelen van de cassatiezaak. Allereerst ondersteunt deze u bij het voldoen aan de cassatietermijnen.

cassatie advocaat
ondersteuning van een cassatie advocaat

Een cassatie advocaat bij de cassatietermijnen

Een cassatie advocaat helpt u te onderzoeken of het nog voor u mogelijk is om in cassatie te gaan. In Nederland moet dit namelijk binnen 14 dagen na de uitspraak van de rechtbank worden ingesteld. Toch gelden hier een aantal uitzonderingen voor, waardoor deze vorm van beroep aantekenen misschien alsnog mogelijk is. Deze uitzondering geldt bijvoorbeeld wanneer u niet op de hoogte bent gebracht van de zitting of de uitspraak.

Indienen van cassatieschriftuur

Ook binnen het strafrecht heeft een cassatie advocaat 60 dagen om een cassatieschriftuur in te dienen (hier kunnen uitzonderingen zijn). Uw advocaat bij het in cassatie gaan, heeft hierin de middelen van cassatie geformuleerd. Dit zijn de opgestelde argumenten tegen de uitspraken van de lagere rechter.
Uw advocaat in cassatie kan alleen argumenten opstellen tegen de uitvoering van procedureregels en rechtsvragen. Er kan dus geen herbeoordeling van de feiten plaatsvinden in cassatie.

Cassatie advocaat vs. procureur-generaal

Nadat uw cassatie advocaat de schriftuur heeft ingediend, komt de procureur-generaal aan het oppervlak. Dit is een onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad. De persoon in kwestie stelt een advies aan de Hoge Raad op, op basis van de schriftuur. Dit advies wordt ook wel de conclusie genoemd.

De procureur-generaal moet niet gezien worden als een echte tegenstander van uw cassatie advocaat. Wanneer hij namelijk aanvullende middelen heeft, zal hij hier ook over adviseren. Toch is de Hoge Raad niet gebonden aan dit advies. Uw advocaat in cassatie heeft binnen het strafrecht daarbij twee weken om te reageren nadat hij de conclusie heeft ontvangen.

Na indiening van de schriftuur door uw cassatie advocaat, en na de conclusie van de procureur-generaal, wijst de Hoge Raad arrest. Hier kunnen drie mogelijkheden plaatsvinden. Het beroep kan gegrond worden verklaard, maar ook als niet-ontvankelijk verklaard worden of zelfs worden verworpen. Het beroep is niet ontvankelijk als de cassatieprocedure niet op een juiste manier is gevoerd. Wanneer het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de zaak óf zelf afgedaan door de Hoge Raad of wordt deze teruggestuurd naar de lagere rechter. Wanneer het beroep wordt verworpen, blijft de uitspraak van de lagere rechter uiteraard staan.

De cassatieprocedure brengt een ingewikkelde, afwijkende regelgeving met zich mee. Schakel daarom een ervaren cassatie advocaat in die u bij uw strafzaak helpt.

Een cassatie advocaat via Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten

Niels van Schaik is uw aangewezen cassatie advocaat. Hij is al sinds 2007 werkzaam als advocaat, waarbij hij zich sinds 2009 heeft toegelegd op cassatie. Als lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) staat hij cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge Raad.
In cassatie gaan met een cassatie advocaat is binnen het strafrecht uw laatste redmiddel om u in het gelijk te laten stellen. Laat uzelf geen slachtoffer worden van een onjuist doorlopen rechtszaak. Wilt u daarom uw beroep in cassatie instellen en u laten bijstaan door een ervaren cassatiespecialist, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en schakel Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten in voor een ervaren cassatie advocaat.

contact met een cassatie advocaat

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...