Beroep in cassatie

Beroep in cassatie


U kunt beroep in cassatie instellen op het moment dat u het niet eens bent met de uitspraak na een hoger beroep. Wanneer u in cassatie gaat na een hoger beroep, tekent u beroep aan bij het hoogst rechtssprekende orgaan van ons land; de Hoge Raad.

Anders dan bij een normaal hoger beroep kan u bij het instellen van het beroep in cassatie niet een herbeoordeling van de feiten plaats laten vinden. In dit scenario bekijkt de Hoge Raad alleen of de ‘lagere’ rechter de wet wel op een juiste manier heeft toegepast. Mocht de cassatie rechter op basis van zijn beoordeling tot de conclusie komen dat het recht niet op een juiste manier is toegepast, zal deze de eerder gedane uitspraak vernietigen. Het begrip cassatie komt dan ook van het Latijnse woord cassare, wat verbrijzelen betekent.
Wanneer u beroep in cassatie in wilt stellen, bent u verplicht hierbij ondersteunt te worden door een gecertificeerd advocaat. Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten beschikt over een ervaren cassatie advocaat, die u bijstaat in het gehele proces. Hoe kunt u beroep in cassatie instellen en waarom is Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten de meest geschikte partij hiervoor? U leest het hieronder.

Hoe kan ik beroep in cassatie instellen?

Beroep in cassatie kunt u instellen op het moment dat u het niet eens bent met een uitspraak of uw hoger beroep. In de volksmond wordt hier gesproken over in ‘cassatie gaan tegen’.
U kunt een beroep in cassatie instellen bij de griffie van het gerechtshof of van de rechtbank waar uw strafzaak is behandeld. Dit beroep kunt u geheel zelf instellen, maar het wordt ten alle tijden aangeraden dit door een specialist te laten doen. Op het moment dat u een cassatie advocaat inschakelt, zal deze de Hoge Raad berichten dat hij voor u optreedt, waarna hij de stukken in de cassatieprocedure krijgt.

In cassatie gaan na een hoger beroep zorgt er niet voor dat feiten opnieuw behandeld worden. Alleen wanneer er mogelijk sprake is van verkeerde toepassing van het recht of van rechtsongelijkheid. Er wordt uitgegaan van de feiten zoals het Hof deze heeft vastgesteld.
U bent echter niet de enige die beroep in cassatie in kunt stellen. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk ook het recht in cassatie te gaan. Dit beroep wordt u aangezegd, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gesteld. In dit geval wordt het aangeraden zelf ook in cassatie te gaan. Dit is namelijk de enige manier om zelf ook invloed op de procedure uit te kunnen oefenen.
In het algemeen is er wel een tijdspanne verbonden aan de cassatieprocedure.

beroep in cassatie
uw beroep in cassatie instellen

Termijnen beroep in cassatie

Bij het beroep in cassatie instellen, heeft u zich aan bepaalde termijnen te houden. Na een uitspraak heeft u 14 dagen om deze vorm van in beroep gaan aan te tekenen, mits u op de hoogte bent gebracht van zitting. Deze termijn geldt niet op het moment dat u niet op de hoogte bent gebracht van de datum van zitting of uitspraak. In dit geval heeft u 14 dagen nadat u het arrest van het gerechtshof te horen hebt gekregen.

Ook voor uw cassatie advocaat gelden er bepaalde termijnen. In de regel heeft deze 60 dagen te tijd om de cassatieschriftuur in te dienen (hier kunnen andere termijnen voor gelden).
Het instellen van een beroep in cassatie kunt u geheel zelf doen, maar dit raden wij u ten zeerste af. De Hoge Raad heeft al meerdere malen een verzoek hiertoe afgewezen omdat deze niet aan de eisen voldeed. De partij die u daarom bijstaat in uw cassatieprocedure is Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, met in het bijzonder Niels van Schaik, onze cassatie advocaat.

Beroep in cassatie met Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten

Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten staat u bij met het beroep in cassatie instellen. Onze cassatie specialist, Mr. Niels van Schaik, is al sinds 2007 werkzaam als advocaat. Daarbij heeft hij zich sinds 2009 toegelegd op cassatiezaken, waarbij hij over de kennis en kunde op het gebied van zowel de wet als de jurisprudentie van de Hoge Raad beschikt. Mr. van Schaick staat cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge Raad. Hij is tevens lid van de VCAS (Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken).

In cassatie gaan is het laatste juridische redmiddel voor ieder persoon in Nederland. Het is de laatste kans om het recht te laten zegevieren. Laat deze kans daarom niet onbewust en schakel ons kantoor in om u bij te staan.

Wij vertellen u graag meer over de gang van zaken bij Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten. Wilt u beroep in cassatie instellen, neem dan contact met ons op en laat u vrijblijvend informeren.

direct beroep in cassatie aantekenen

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...