In cassatie

In cassatie


Als u in cassatie gaat, tekent gaat u in beroep tegen de uitspraak van het gerechtshof. Dit beroep wordt behandeld door de Hoge Raad (het hoogst rechtsprekende orgaan). Bij dit beroep in cassatie bekijkt de Hoge Raad vooral of het recht op een juiste manier is toegepast. U gaat in cassatie na een hoger beroep, wanneer u van mening bent dat het recht onjuist is toegepast. Anders dan bij een normale rechtszaak – of een normaal hoger beroep – vindt er geen herbeoordeling van de feiten plaats. Als de cassatie rechter tot de conclusie komt dat het recht niet op een juiste manier is toegepast, vernietigt deze de eerder gedane uitspraak. De uitspraak wordt verbrijzeld, naar het Latijnse woord cassare.

Bij het in cassatie gaan, bestaat de verplichting een cassatie advocaat in te schakelen. Deze ondersteunt u in het cassatieproces en stelt de verplichte schriftuur voor u op, welke ingeleverd wordt bij de rechter. Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, met in het bijzonder onze cassatie advocaat N. van Schaik, staat u bij in het gehele proces. In cassatie gaan is het laatste redmiddel voor veel personen, waardoor wij er voor willen zorgen dat dit niet voor niets is geweest. Lees verder over ons kantoor en de precieze regelgeving omtrent het beroep in cassatie.

In cassatie in ons land

In cassatie gaan in Nederland brengt een andere regelgeving met zich mee dan in andere landen. In Nederland tekent men beroep in cassatie aan bij de Hoge Raad, wat het hoogst rechtssprekende orgaan in ons land is. U tekent beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank of het gerechtshof.

Wanneer men in cassatie gaat, zal de Hoge Raad bekijken of de wet en de overige rechtsregels door de ‘lagere’ rechter op een juiste manier zijn toegepast. Daarbij wordt onderzocht of de uitspraak door de rechter voldoende is gemotiveerd.

In cassatie gaan is de laatst mogelijke juridische stap die een persoon kan ondernemen. Het vindt plaats na een hoger beroep. Toch is deze stap beperkter dan voorgaande stap; u kunt geen herbeoordeling van de feiten plaats laten vinden of uw zaak opnieuw onderbouwen. De Hoge Raad (her)beoordeelt alleen of de wet op een juiste manier is toegepast.

De kans bestaat dat één of meerdere middelen gegrond worden geacht door de Hoge Raad. In dit geval wordt de eerder gedane uitspraak vernietigd, waardoor de zaak (deels) opnieuw behandeld kan worden. In dit geval geeft de Hoge Raad haar aanbeveling door, waar de nieuw aangewezen rechter rekening mee dient te houden.

Na het in cassatie gaan, kan een cassatieklacht als gegrond worden geacht. De zaak wordt in de regel dan teruggewezen naar de rechter wiens uitspraak vernietigd is. Toch bestaat ook de kans dat de zaak behandeld zal worden door een ander gerecht. In uitzonderlijke gevallen doet de Hoge Raad zelf uitspraak, waarbij zij de zaak niet verwijzen naar een andere rechter.
Voordat u in cassatie gaat, is het belangrijk te weten hoe u het beroep in cassatie instelt.

in cassatie
beroep in cassatie aantekenen

Beroep in cassatie: cassatie na hoger beroep

Beroep in cassatie kan aangetekend worden na het hoger beroep. U neemt in dit geval maatregelen tegen de eerder gedane beslissing. In dit geval dient u een beroep in cassatie in te stellen bij de griffie van het gerechtshof. Ook is het mogelijk dit in te stellen bij de rechtbank waar de zaak is behandeld.

Wanneer u beroep in cassatie wilt aantekenen, geldt een vooraf bepaalde tijdslimiet. Na een uitspraak heeft u 14 dagen de tijd om deze vorm van beroep aan te tekenen, mits u op de hoogte bent gebracht van de datum van zitting. Wanneer u niet op de hoogte bent gesteld (om wat voor reden dan ook ), geldt er een tijdspanne van 14 dagen na het te horen krijgen van het arrest van het gerechtshof.

Toch bent u niet de enige die in cassatie kan gaan. Het Openbaar Ministerie staat namelijk in haar recht om hetzelfde te doen. In dit geval wordt u beroep aangezegd, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gesteld. Wanneer dit scenario plaatsvindt, is het aan te raden zelf ook beroep in cassatie aan te tekenen, zodat u zelf ook nog invloed op de procedure kunt uitoefenen.

U heeft de verplichting om bij het instellen van het beroep in cassatie een cassatie advocaat in de arm te nemen. Deze vorm van hoger beroep is een aparte tak binnen het strafrecht en de advocatuur. U wordt dan ook aangeraden geen ‘gewone’ advocaat in te schakelen, maar een cassatiespecialist. Mr. Niels van Schaik van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten is uw aangewezen persoon hiervoor.

In cassatie gaan met Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten

Niels van Schaik de aangewezen advocaat om in cassatie te gaan. Deze specialist in cassatie van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten is al sinds 2007 werkzaam als advocaat. Sinds 2009 heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op cassatie, waardoor hij over een grote kennis van zowel de wet als de jurisprudentie van de Hoge Raad beschikt. Van Schaik is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en staat cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge Raad.

Door uw cassatiezaak in handen te leggen bij Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, heeft u een zekerheid op een zorgvuldig doorlopen cassatieprocedure. Ons kantoor is de meest geschikte partij om cassatie mee aan te zeggen of mee in verweer te gaan wanneer een andere partij cassatie tegen u aanzegt. Wilt u niet dat uw laatste juridische redmiddel voor niets is geweest, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

direct in cassatie gaan

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...