Wat is cassatie

Wat is cassatie?


Hieronder geven wij zo duidelijk antwoord op de vraag ‘Wat is cassatie?’ Hierin leggen wij u onder andere uit wat het begrip cassatie exact betekent, wat het verschil tussen in hoger beroep- en in cassatie gaan is, wanneer cassatie mogelijk is en hoe de cassatie procedure verloopt.

Allereerst is het belangrijk te weten wat cassatie is. Cassatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘cassare’, wat verbrijzelen of verbreken betekent. Dit heeft betrekking op de uitspraak van een rechter van de Hoge Raad, die een eerder gedane uitspraak vernietigd. Hierover later meer.

In de praktijk heeft cassatie betrekking op het ‘in cassatie gaan’. Wanneer u dit doet, tekent u beroep aan bij het hoogst rechtsprekende orgaan van ons land; de Hoge Raad. U gaat hierbij in beroep tegen de uitspraak van het gerechtshof of de rechtbank. In deze laatste juridische stap is het niet mogelijk een herbeoordeling van de feiten plaats te laten vinden. Cassatie is slechts het vonnis van de ‘lagere’ rechter laten onderzoeken. Hierin wordt onderzocht of het recht op een juiste manier is toegepast en of de lagere rechter de uitspraak wel voldoende heeft onderbouwd.

Wat is het verschil tussen cassatie en een ‘normaal’ hoger beroep?

Er zijn een aantal duidelijke verschillen tussen cassatie en een hoger beroep. Allereerst is cassatie een aparte tak van sport binnen het strafrecht, waar een hoger beroep betrekking heeft op meerdere vlakken van het recht. Ook is het bij het in cassatie gaan niet mogelijk een herbeoordeling van de feiten te laten plaatsvinden. Er wordt door de cassatierechter naar een aantal punten gekeken, waaronder:

  • Is het recht op een juiste manier toegepast?
  • Is de uitspraak van de rechter voldoende onderbouwd?
  • Is iedere getuige (voldoende) aan het woord gekomen?
  • Is er hoor-wederhoor toegepast?
  • Is elke belangrijke vraag onderzocht?

Net als bij een normaal hoger beroep, kunt u bij cassatie in het gelijk worden gesteld. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee de zaak ook afgedaan is. Op het moment dat uw beroep gegrond wordt verklaard, zal de rechter de zaak of zelf opnieuw afdoen, of deze terugsturen naar de lagere rechter.
Het is belangrijk het verschil tussen cassatie en een hoger beroep te weten, maar ook om te weten wanneer cassatie mogelijk is.

wat is cassatie?
wat betekent het begrip cassatie?

Wat zijn de mogelijkheden bij het in cassatie gaan?

Allereerst is cassatie alleen mogelijk wanneer u dit instelt bij het griffie (secretariaat) van het gerechtshof. U heeft 14 dagen na een uitspraak van een hoger beroep om deze procedure in gang te zetten. Als dit niet het geval is, vervalt uw recht op cassatie. Toch bestaan er uitzonderingen in Nederland. Wanneer u namelijk niet op de hoogte bent gesteld van de datum van zitting of de datum van uitspraak, gelden er afwijkende termijnen. Zo heeft u 14 dagen nadat u het arrest van het gerechtshof te horen heeft gekregen.

U bent niet de enige die in cassatie kunt gaan. Zo staat het Openbaar Ministerie namelijk ook in het recht om u cassatie aan te zeggen. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld. In dit geval wordt het u aangeraden zelf ook in cassatie te gaan, omdat u anders geen invloed op de procedure kunt uitoefenen.

Wanneer u in cassatie wilt gaan, betekent dit dat u verplicht bent u te laten ondersteunen door een gecertificeerd advocaat. Alhoewel ook in cassatiezaken iedere advocaat mag procederen tegen de Hoge Raad, is het aan te raden een cassatie specialist in te schakelen voor deze procedure. Het betreft hier een aparte tak van sport, waardoor uw zaak aanvullende eisen heeft om aan te voldoen. Via Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten kunt u in aanraking komen met onze cassatie advocaat, Mr N. Van Schaik.

Wat is de rol van Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten in cassatie?

Niels van Schaik is de specialist om u te ondersteunen bij het in cassatie gaan. Hij helpt u de juiste middelen op te stellen, helpt u bij het vraagstuk ‘wat is cassatie’, zoekt met u uit of het mogelijk is om überhaupt in cassatie te gaan na een hoger beroep. De termijn betreft 14 dagen. Laat uw recht op cassatie daarom niet aan u voorbij gaan en bespreek de mogelijkheden door contact met ons op te nemen.

Neem direct contact op

Maak een afspraak met ons via het onderstaande formulier
Contact opnemen

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...